Prøv det interaktive kort over sikkerhed i landbruget

TÆL GUMMISTØVLER 0/8

Arbejde med frontlæssere

×

Korrekt monterede redskaber. Sørg for, at redskaber eller udstyr er korrekt og sikkert monteret på traktoren. Seks ting mere, du skal huske på, når du arbejder med frontlæssere.

Find ud af mere

Gylle

×

Gylle producerer gasser, der kan være ekstremt giftige og endda livsfarlige. Du skal træffe særlige forholdsregler. Her er syv ting, du skal vide om sikkerhed, når du arbejder med gylle.

Find ud af mere

Udsyn

×

Hvis du ikke kan se det, kan du ikke undgå det. Simple handlinger, som f.eks. at rengøre forruden eller montere et bakkamera, kan forhindre alvorlige skader eller livsforandrende ulykker. Se og bliv set, for alternativet er ikke til at holde ud at tænke på.

Ballast

×

Hvis traktoren overbelastes eller vælter, kan det udgøre en væsentlig fare og forårsage alvorlig skade eller dødsfald. Med korrekt installeret ballastvægt kan du undgå at vælte.

Transport

×

Traktorer bruger mere og mere tid på vejen og med arbejde i højden. Hvis du bruger sikkerhedsselen, kan det reducere risikoen væsentligt for at komme til skade. Hvis du skal have en passager med, skal du sikre dig, at vedkommende bruger et passagersæde med sikkerhedssele. Sørg for, at maskinen holdes ren, bliver vedligeholdt, og at der er opsat påkrævede advarselsskilte og -lys.

Højde

×

Risikoen for at falde ned eller blive ramt af faldende genstande udgør næsten 30 % af alle dødsulykker i landbruget. De fleste fald sker, fordi arbejdet ikke er korrekt planlagt, eller fordi der anvendes forkert eller defekt udstyr. Her er en påmindelse om sikkerhed ved arbejde i højden.

Find ud af mere

Børnesikring

×

Desværre er der hvert år børn, som dør i landbrugsulykker. Uanset om de arbejder eller leger på gården, er det dit ansvar at sikre, at der holdes øje med dem. Det er altid en god idé at minde dig selv om sikkerhed for børnene på gården.

Find ud af mere

Maskineri

×

Forkert brugte eller defekte køretøjer og maskiner er en vigtig årsag til dødsfald og alvorlige skader i landbruget. Når du følger nogle enkle regler og planlægger arbejdsopgaverne på forhånd, kan du reducere risikoen for dig selv og alle andre på bedriften. Med et gratis SMART Check kan du sikre, at din traktor kører effektivt og sikkert.

Find ud af mere

Brandsikkerhed

×

Skader på maskineri, lager og bygninger. Endnu værre er skader og tab af liv for dyr og mennesker. Mind dig selv om, hvad du skal gøre i tilfælde af brand.

Find ud af mere

Arbejde med elektricitet

×

Vidste du, at elektricitet kan springe op til fem meter ved højspænding? Du behøver ikke røre ved en stærkstrømsledning for at få alvorlige personskader eller dyre skader på dit udstyr. Kend til stærkstrømsledninger, så alle kan være sikre. Her er en hurtig vejledning i sikkerhed vedrørende stærkstrømsledninger, og hvad du skal gøre i tilfælde af en nødsituation.

Find ud af mere

Arbejde med husdyrbesætning

×

Selvom de fleste ulykker med dyr ikke er livsfarlige, kommer mange mænd, kvinder og børn unødigt til skade hvert år på grund af ukloge risici. Vi er sikre på, at du tager alle de rigtige forholdsregler, men her får du en hurtig påmindelse.

Find ud af mere

Midlertidige ansatte

×

Midlertidige ansatte eller sæsonarbejdere kender måske ikke til risikoen ved at arbejde i landbruget. Så sørg altid for at sikre, at de kender dine sikkerhedsprocedurer, er iført korrekte personlige værnemidler og har fået korrekt instruktion, inden de bruger maskineri og værktøj. Sørg for at sikre, at de har forstået alt, især hvis der kommunikeres på et sprog, der ikke er deres modersmål.

Skovbrug

×

Ved arbejde i og omkring skove og skovområder er det vigtigt at være iført personlige værnemidler. Sørg for, at det maskineri eller udstyr, der anvendes, er beregnet til opgaven, og at operatøren har fået korrekt instruktion i betjeningen.

Find ud af mere

Velvære

×

Hold pauser, og få ny energi. Lær at genkende symptomerne på træthed – en almindelig årsag til ulykker i landbruget. Øg sikkerheden og produktiviteten ved at holde regelmæssige pauser.

Find ud af mere

Ressourcer

×

Ikke to dage er ens i landbruget. Derfor er det vigtigt at foretage sikkerhedseftersyn hver eneste dag. Det er ligegyldigt, hvor erfaren du er, eller hvor ofte du har udført arbejdet. Det betaler sig altid at huske på best practice for sikkerhed i landbruget. Se disse korte, praktiske vejledninger om sikkerhed i landbruget.

Find ud af mere

Hvor er gummistøvlerne?

×

Det er vigtigt, at dine børn tidligt lærer om sikkerhed i landbruget – se, hvor mange gummistøvler de kan finde på vores landbrugskort. Der er 8.

Hvor er gummistøvlerne?

×

Tillykke. Du har fundet alle gummistøvlerne!

×

Hvor er gummistøvlerne?

×

Tillykke. Du har fundet alle gummistøvlerne!

Hvor er gummistøvlerne?

×

Godt klaret. Du har fundet et par gummistøvler. Nu skal du bare finde resten. Der er 8 par gummistøvler.